Đây là 3 ứng dụng tính phí đang được miễn phí cho iPhone, iPad đáng chú ý ngày 18/01/2017.