Bạn đang thiết kế ứng dụng di động Mobile Apps? Bạn không biết bắt đầu từ đâu, bạn cần tài liệu và các bản mẫu và đây chính là cái bạn cần: Trọn bộ giao diện người dùng UI, GUI, KIT, iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8, iOS 9, iPhone 6/6s, iPhone 6/6s Plus, Icon Grid, Mockup Templates, Vector Wireframing Toolkit, Sketch.

Giống như các bạn Deverloper thường có các bộ SDK, Toolkit, Framework,... thì các bạn thiết kế cũng có những công cụ tương tự để công việc thiết kế App cho những chiếc điện thoại một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, những cái mà các bạn thiết kế không thể thiếu là: Các bộ giao diện người dùng UI như các bộ GUI, Material Design,Android L, Icon Grid, Mockup Templates, Android Vector Wireframing Toolkit.