Adobe Experience Design CC (hay Adobe XD) là phần mềm dùng để thiết kế, tạo bản thử nghiệm và các nguyên mẫu (prototype) cho Website và các Ứng dụng trên di động (Mobile Apps). Ứng dụng tiện dụng sẽ cho phép bạn thiết kế, kiểm tra và thử nghiệm các trang web và ứng dụng […]

Đã có bản cập nhật mới nhất của công cụ thiết kế ứng dụng Sketch, Tất cả đã được C . r . a . c . k Sketch is an innovative and fresh look at vector drawing for the Mac. Its intentionally minimalist design is based upon a drawing space of unlimited size and […]