Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu 3 nguyên tắc: "Nguyên tắc sắp xếp các thông tin", "Nguyên tắc sử dụng các hình ảnh" và "Nguyên tắc sử dụng màu sắc", đó là 3 trong tổng số 6 nguyên tắc chính của thiết kế ứng dụng di động Mobile Apps.

Khi bắt đầu làm một sản phẩm thì bản thiết kế thường là sự khởi đầu của những cuộc xung đột. Nếu không tìm ra hướng giải quyết cho các vấn đề trong thiết kế thì bạn sẽ làm ra một bản thiết kế thất bại, một sản phẩm thất bại!