Adobe Experience Design CC (hay Adobe XD) là phần mềm dùng để thiết kế, tạo bản thử nghiệm và các nguyên mẫu (prototype) cho Website và các Ứng dụng trên di động (Mobile Apps). Ứng dụng tiện dụng sẽ cho phép bạn thiết kế, kiểm tra và thử nghiệm các trang web và ứng dụng […]