Xu hướng thiết kế là chủ đề chưa bao giờ kết thúc, mỗi năm chúng ta lại thấy xuất hiện những xu hướng thiết kế 2016 cũng vậy. Ngoài những xu hướng thiết kế đồ hoạ của 2015, năm nay chúng ta sẽ có nhưng xu hướng mới nào? Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta hãy xem những gì có thể được thực hiện trong năm 2016. Nắm bắt xu hướng! Di chuyển nhanh hơn!