Giao diện người dùng – Phần 1: GUI, KIT Android

Giống như các bạn Deverloper thường có các bộ SDK, Toolkit, Framework,… thì các bạn thiết kế cũng có những công cụ tương tự để công việc thiết kế App cho những chiếc điện thoại một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, đó là những cái mà các bạn thiết kế không thể thiếu: Các bộ giao diện người dùng UI như các bộ GUI, Material Design,Android L, Icon Grid, Mockup Templates, Android Vector Wireframing Toolkit. Trong Phần 1 của bài viết mình sẽ tổng hợp tất cả bộ UI dành cho hệ điều hành Android. Các bạn có thể xem Phần 2 gồm các bộ UI dành cho việc thiết kế các ứng dụng cho hệ điều hành iOS

Chia sẻ bộ giao diện người dùng (UI) cho các bạn thiết kế ứng dụng App Designer

Android Lollipop UI Design Kit (.PSD & .Sketch)

Android UI Design Kit 4.4 (.PSD)

Android UI XHDPI Template (.Sketch)

Android GUI Template (.Sketch)

Material Design for Android (.Sketch)

Android L Mobile & Tablet UI Template (.sketch)

Android Vector Wireframing Toolkit (.AI)

Android Wireframe Kit (.Sketch)

Android Wireframe Screen Flow Template for Galaxy Nexus & Nexus 4 (.PSD)

Android UI Mockup Templates from GUI Toolkits

(Illustrator、Fireworks、Axure、OmniGraffle、Visio、Keynote and PowerPoint)

Android L Icon Grid System (.AI)

Android L Icon Grid (.PSD)

Material Design Icon Templates (.AI)

<

p style=”text-align: right;”>Nguồn: Tổng hợp internet

Giao diện người dùng – Phần 1: GUI, KIT Android
Đánh giá bài viết!

Giao diện người dùng – Phần 1: GUI, KIT Android

7 Bình luận

Gửi phản hồi