User Experience (UX) là một nghề hoàn toàn mới mẻ với giới công nghệ Việt Nam, trước đây các công ty công nghệ tuyển chức danh đơn giản chỉ là Designer hay Graphic Designer, sau này có thêm UI Designer