Super Ellipse

Đợt này có nhièu bạn hỏi mình cách vẽ hình “Super Ellipse”, nó được sử dụng nhiều trong việc vẽ ICON cho App trên iOS hay Android. Super Ellipse được thấy nhiều trong các hệ điều hành Android N, M, hay L mới đây là Android 6 và 7. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách vẽ Super Ellipse bằng Photoshop và illustrator.

01. Tính theo công thức

02. Vẽ trong PS như thế nào?

03. Vẽ trong ẠI như thế nào?

Cách vẽ “Super Ellipse” trong PS / AI
5 (100%) 5 votes

Cách vẽ “Super Ellipse” trong PS / AI

Gửi phản hồi