Super Ellipse

Đợt này có nhièu bạn hỏi mình cách vẽ hình “Super Ellipse”, nó được sử dụng nhiều trong việc vẽ ICON cho App trên iOS hay Android. Super Ellipse được thấy nhiều trong các hệ điều hành Android N, M, hay L mới đây là Android 6 và 7. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách vẽ Super Ellipse bằng Photoshop và illustrator.

Super Ellipse

01. Tính theo công thức

Superellipse

02. Vẽ trong PS như thế nào?

PS-Super-Ellipse

03. Vẽ trong ẠI như thế nào?

ai-super-ellipse

Cách vẽ “Super Ellipse” trong PS / AI
5 (100%) 7 votes

Cách vẽ “Super Ellipse” trong PS / AI

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.