5 Trang web thiết kế giao diện người dùng

Chia sẻ 5 trang web thiết kế giao diện người dùng giúp bạn tạo cảm hứng thiết kế. Tại đây bạn có thể tham khảo những thiết kế của những người khác và chúng tôi có thể đảm bảo nó không chỉ giúp bạn tránh những sai lầm ngu ngốc, mà còn kích thích cảm hứng từ những thiết kế của người khác. Dưới đây là một bộ sưu tập của các trang web này và bộ sưu tập các mẫu thiết kế của họ. Bạn có thể tham khảo hoặc trả tiền để mua các giao diện trả phí của họ.

Mobile Patterns

Pattern Tap

UXPIN Patterns

UX Archive

Inspired UI

<

p style=”text-align: right;”>

5 Trang web thiết kế giao diện người dùng – Cảm hứng sáng tạo cần thiết
Đánh giá bài viết!

5 Trang web thiết kế giao diện người dùng – Cảm hứng sáng tạo cần thiết

| App UI, Web UI | 0 Comments

Gửi phản hồi